Wat isUniversiteit

Op een universiteit leer je complexe zaken te analyseren en ook zelf wetenschappelijk onderzoek te doen. Studeren aan de universiteit is iets heel anders dan naar school gaan. De universiteit biedt minder structuur en meer vrijheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van de studie. Er is een grote keuzevrijheid bij het kiezen van hoofd- en bijvakken. Naast veel zelfstudie moet je discipline opbrengen om colleges bij te wonen en zorgen dat je je tentamens haalt.

Onderwijs aan een universiteit wordt ook wel wo (wetenschappelijk onderwijs) genoemd. Naast universiteiten heb je in Nederland ook hogescholen (hbo). Voor de universiteit heb je minimaal een vwo-diploma nodig. Je kunt ook vanuit het hbo doorstromen naar de universiteit.