Wat isWo

Wo is de afkorting voor wetenschappelijk onderwijs. Dat is het onderwijs dat op de universiteit gegeven wordt. Een wo-opleiding is erg theoretisch. Je leert complexe zaken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren. Je leert ook zelf wetenschappelijk onderzoek te doen. Op de universiteit krijg je les tijdens colleges, maar je moet ook veel zelfstudie doen. Hierdoor biedt de universiteit minder structuur, maar wel meer vrijheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van je studie. Hier is discipline voor nodig.

Voor een wo-opleiding heb je minimaal een vwo-diploma nodig. Je kunt ook vanuit het hbo doorstromen naar de universiteit. Meer informatie hierover lees je op onze pagina Van hbo naar wo.

Naast wo heb je in Nederland ook hbo. Dat staat voor hoger beroepsonderwijs. Dit is het onderwijs dat op hogescholen gegeven wordt. Lees meer over de verschillen tussen hbo en wo.