Wat isWo

Wo is de afkorting voor wetenschappelijk onderwijs. Dat is het onderwijs dat op de universiteit gegeven wordt. Naast het wo heb je in Nederland ook hbo. Dat staat voor hoger beroepsonderwijs. Dit is het onderwijs dat op hogescholen gegeven wordt.