Hoe zit het met studiefinanciering?

Studeren kost geld. Om je te helpen met deze kosten, kun je studiefinanciering aanvragen. De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

Waar je recht op hebt, is van een aantal dingen afhankelijk, zoals de opleiding die je volgt, waar je woont en je leeftijd. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale opleiding volgt. Ook mag je niet ouder dan 30 jaar zijn op het moment dat je studiefinanciering ingaat. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dan worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct omgezet in een gift.

De studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Op DUO.nl vind je alle informatie over de voorwaarden en hoe je het aanvraagt. Ze hebben ook een rekentool waarmee je de hoogte van je studiefinanciering kunt berekenen. De tool laat ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden. Op dit moment is de rente op de studieschuld 0%. Daarom denken veel studenten dat lenen bij DUO gratis is. Maar de rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Volgend jaar gaat deze waarschijnlijk omhoog. Dan kost het dus geld om geld te lenen. Daarnaast kan een studieschuld later in je leven gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je een huis wil kopen.

Wil je weten met welke kosten je tijdens je studie rekening moet houden? Lees dan het artikel Wat kost studeren?

Vraag altijd de aanvullende beurs aan

Veel studenten weten niet dat ze recht hebben op een aanvullende beurs. Deze wordt berekend op basis van het inkomen van je ouders, voor hoeveel kinderen zij zorgen en of zij zelf een studieschuld terugbetalen. Als je de aanvullende beurs aanvraagt, berekent DUO of je recht hebt op de beurs en hoe hoog deze is. Wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt de aanvullende beurs omgezet in een gift. Het geld hoef je dan niet terug te betalen. Vraag daarom altijd de aanvullende beurs aan. Anders loop je misschien geld mis. Dat zou zonde zijn.

Plannen voor de basisbeurs

Het kabinet is van plan om in het studiejaar 2023-2024 de basisbeurs opnieuw in te voeren. Dit wordt een prestatiebeurs. Dat wil zeggen dat de basisbeurs wordt omgezet van een lening in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Je hoeft het geld dan dus niet terug te betalen. Het bedrag van de basisbeurs verschilt voor thuiswonende studenten en studenten die op kamers wonen. De plannen zijn nog in ontwikkeling. Wanneer deze definitief zijn, geven we er meer informatie over.

Financiële regelingen voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan nodig zijn door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor kun je behoefte hebben aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Er is vaak veel mogelijk. Ook financiële ondersteuning. Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een Profileringsfonds in te richten. Dit is een fonds voor financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Denk je studievertraging op te lopen door jouw aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kun je financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij de hogeschool of universiteit waar je wil gaan studeren. ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) heeft een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar je terecht kunt. Daarnaast vind je op hun website Hoger Onderwijs Toegankelijk praktische informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Lees meer over studeren met een ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

Wat kost studeren?

Studeren kost geld.

Ontdek met welke kosten je rekening moet houden

Wat moet ik regelen na aanmelding?

Je hebt je aangemeld. En nu?

Lees wat je allemaal moet regelen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Andere studenten doen het ook!

Lees wat er mogelijk is