Hoe zit het met studiefinanciering?

Om je te helpen met jouw studiekosten, kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Vanaf studiejaar 2023-2024 bestaat de studiefinanciering bestaat uit de volgende onderdelen:

Waar je recht op hebt dat hangt af van een aantal dingen. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale opleiding volgt. Ook mag je bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 30 jaar op het moment dat je studiefinanciering ingaat. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dan worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct omgezet in een gift.

Bekijk voorwaarden aanvragen studiefinanciering op Duo.nl

Goed om te weten: het is belangrijk om je studiefinanciering op tijd aan te vragen, het liefste tenminste 8 weken voor je er recht op hebt. Zo zorg je ervoor dat je niks misloopt. 

Hoeveel kun je aanvragen?

De studiefinanciering vraag je aan op Duo.nl. Wil je weten welk bedrag je in totaal kunt aanvragen dan kun je gebruik maken van de rekenhulp studiefinanciering op Duo.nl. Deze rekenhulp laat je ook zien hoeveel jij na je studie moet aflossen, bijvoorbeeld in het geval van de rentedragende lening en het collegegeldkrediet. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden.

Gift of terugbetalen

Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct in de vorm van een prestatiebeurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt het je niet om je diploma in 10 jaar te behalen, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen. De rentedragende lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen.

Rente op de studiefinanciering

In de afgelopen jaren was de rente op de studieschuld steeds 0%. Sinds januari 2023 is er wel weer sprake van rente op de studiefinanciering. De rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald en kan dus ook nog verder omhoog gaan. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden omdat een eventuele studieschuld gevolgen kan hebben later in je leven, bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen. Meer over de rente op de studiefinanciering lees je op de pagina over rente op duo.nl.

Recht op een aanvullende beurs

Het kan zijn dat je ook nog recht hebt op een aanvullende beurs. Hoeveel je kunt aanvragen hangt onder andere af van het inkomen van je ouders én het aantal naar schoolgaande kinderen waar je ouders voor zorgen. Meer over de bedragen en voorwaarden lees je op de pagina aanvullende beurs op duo.nl.

Goed om te weten: DUO adviseert om de aanvullende beurs altijd aan te vragen. Je hoeft dit maar één keer te doen. Daarna berekent duo jaarlijks of je er (nog) recht op hebt.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Hoe lang je recht hebt op studiefinanciering hangt af van de officiële duur van je opleiding. Meer hierover lees je in de toelichting hoelang recht op studiefinanciering op Duo.nl.

Van mbo naar hbo

Stap je over van mbo naar hbo? Dan tellen de maanden studiefinanciering die je hebt gehad voor je mbo-opleiding niet mee voor het hbo. Ook gaat de diplomatermijn van 10 jaar opnieuw in.

Ook is er vanaf studiejaar 2023-2024 een verandering in de studiefinanciering waardoor mbo-studenten (niveau 3 en 4) die voor het eerst een opleiding op hbo-niveau gaan volgen een jaar de tijd krijgen om de studie te proberen. Besluit je in het eerste studiejaar om toch te stoppen met de opleiding, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug te betalen. Meer over de voorwaarden lees je op de pagina na mbo een hbo-opleiding proberen op Duo.nl.

Verder kom je soms ook in aanmerking studiefinanciering en een studentenreisproduct voor de overgangsperiode tussen je oude en nieuwe opleiding (overbrugging). Met behulp van de wijzigingshulp op Duo.nl zie je of je recht hebt op overbrugging en wat je hiervoor moet doen.

Vertraging door functiebeperking of ziekte

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren of komt het voor dat je helemaal moet stoppen met je opleiding. In dat geval is het soms mogelijk om een uitzondering te krijgen op de regels van de prestatiebeurs. Lees meer over deze voorziening prestatiebeurs op Duo.nl.

Vanaf september 2023 geldt dat studenten die door een functiebeperking langer over de studie doen in totaal maximaal een jaar extra basisbeurs kunnen aanvragen. Hiermee vervalt de kwijstcheldingsmaatregel die in 2015 in het kader van het leenstelsel is ingevoerd. Lees meer over deze verandering in de studiefinanciering bij vertraging door functiebeperking op Duo.nl.

Meer informatie over de mogelijke extra voorzieningen en financiële regelingen vind je op de pagina studeren met een ondersteuningsbehoefte.

Geen recht op studiefinanciering?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering dan kom je misschien wel in aanmerking voor een andere regeling zoals het levenlanglerenkrediet.

Lees meer

Wat kost studeren?

Studeren kost geld.

Ontdek met welke kosten je rekening moet houden

Wat moet ik regelen na aanmelding?

Je hebt je aangemeld. En nu?

Lees wat je allemaal moet regelen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Andere studenten doen het ook!

Lees wat er mogelijk is