Wo bachelor - Kunst en Cultuur

Kunstgeschiedenis

De universitaire bachelorstudie Kunstgeschiedenis is vooral gericht op de geschiedenis van de westerse beeldende kunsten, bouwkunst (architectuurgeschiedenis), kunstnijverheid en industriële vormgeving.

Tot de beeldende kunsten behoren niet alleen de schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook de tekenkunst, grafische kunst, fotografie en hedendaagse media. De kunstgeschiedenis werkt vanuit verschillende benaderingen, waarvan de stilistische, de iconologische en de typologische benaderingen voorbeelden zijn. Stilistisch onderzoek is gericht op de verschillende kunststijlen en hun ontwikkeling. Bij iconologisch onderzoek gaat het om de betekenis van voorstellingen. Ook de bredere sociaal-historische context van kunst komt aan bod.

Na deze studie

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. Opgelet: de impact van COVID-19 op de middellange termijn prognoses voor de arbeidsmarkt is hierin niet verwerkt.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Kunst- & Cultuurwetenschappen 81 studenten 60%
Erfgoedstudies (2-jarig) 10 studenten 7%
Geschiedenis 8 studenten 6%
Kunst- & Cultuurwetenschappen (research) 6 studenten 4%