Wo master - Kunst en Cultuur

Erfgoedstudies (duale master)

De universitaire masterstudie Erfgoedstudies biedt drie stromingen, namelijk erfgoedstudies, archiefwetenschap en museumstudies.

Erfgoedstudies benadert erfgoed vanuit een cultuurhistorisch en ruimtelijk perspectief. Je verwerft kennis en vaardigheden op het gebied van de bescherming en conservering van cultureel erfgoed en bestudeert de verschillende betekenissen die aan erfgoed worden toegekend. Archiefwetenschap leidt op tot een professional die inzicht heeft in archieven. Van de context en de theoretische achtergrond van het archiveren tot de verschillende manieren waarop een archief zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert, komt aan bod. Museumstudies bereidt voor op een wetenschappelijke functie in musea. Tijdens de studie onderzoek je vanuit een cultuurhistorische basis en in internationaal perspectief de bestaansredenen en het functioneren van verschillende musea.

Na deze studie

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. Opgelet: de impact van COVID-19 op de middellange termijn prognoses voor de arbeidsmarkt is hierin niet verwerkt.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.