Wat isStudiefinanciering

Studeren kost geld. Om je te helpen met deze kosten, kun je studiefinanciering aanvragen. Vanaf studiejaar 2023-2024 bestaat de studiefinanciering uit de volgende onderdelen:

Waar je recht op hebt dat hangt af van een aantal dingen. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale opleiding volgt. Ook mag je niet ouder zijn dan 30 jaar op het moment dat je studiefinanciering ingaat.

Bekijk voorwaarden aanvragen studiefinanciering op Duo.nl

Goed om te weten: het is belangrijk om je studiefinanciering op tijd aan te vragen, het liefste tenminste 8 weken voor je er recht op hebt. Zo zorg je ervoor dat je niks misloopt.

Gift of terugbetalen

De rentedragende lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen. Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct in de vorm van een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dan wordt je ontvangen prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt het je niet om je diploma in 10 jaar te behalen dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen. De rentedragende lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen.

Studiefinanciering aanvragen bij DUO

De studiefinanciering vraag je aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Wil je weten welk bedrag je in totaal kunt aanvragen dan kun je gebruik maken van de rekenhulp studiefinanciering op Duo.nl. Deze rekenhulp laat ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen, bijvoorbeeld in het geval van de rentedragende lening en het collegegeldkrediet. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden.

De rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald en kan dus ook nog verder omhoog gaan. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden omdat een eventuele studieschuld gevolgen kan hebben later in je leven, bijvoorbeeld als je een huis wil kopen.

Meer over de kosten van studeren

Wil je weten met welke kosten je tijdens je studie rekening moet houden? Lees dan ons artikel Wat kost studeren?