Wat isStudiefinanciering

Studeren kost geld. Om je te helpen met deze kosten, kun je studiefinanciering aanvragen. Dit bestaat momenteel uit de volgende 4 onderdelen:

Waar je recht op hebt, is van een aantal dingen afhankelijk, zoals de opleiding die je volgt, waar je woont en je leeftijd. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale opleiding volgt. Ook mag je niet ouder dan 30 jaar zijn op het moment dat je studiefinanciering ingaat. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dan worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct omgezet in een gift.

Herinvoering basisbeurs

Vanaf 1 september 2023 wil het kabinet de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Lees meer over de herinvoering van de basisbeurs op de website van DUO.

DUO

De studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Op DUO.nl vind je alle informatie over de voorwaarden en hoe je het aanvraagt. Ze hebben ook een rekentool waarmee je de hoogte van je studiefinanciering kunt berekenen. De tool laat ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden. De rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Daarnaast kan een studieschuld later in je leven gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je een huis wil kopen.

Wil je weten met welke kosten je tijdens je studie rekening moet houden? Lees dan ons artikel Wat kost studeren?