Wat isDUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

DUO is de afkorting voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Deze organisatie voert namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verschillende onderwijswetten- en regelingen uit. Als student heb je vooral met DUO te maken voor je studiefinanciering en je studentenreisproduct. Als je klaar bent met studeren en je studieschuld moet terugbetalen, gaat dat ook via DUO.