Wat isSelectieprocedure fixusopleiding

De procedure van toetsing van de selectiecriteria van de fixusopleiding bij een onderwijsinstelling. De selectieprocedure en het moment waarop deze plaatsvindt, is per opleiding verschillend.

Op basis van de selectie maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. Op 15 april worden deze rangnummers via Studielink doorgegeven aan alle mensen die aan een selectieprocedure hebben meegedaan.

Lees meer over fixus en selectie.