Wat isFixusopleiding

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij stellen dan vaak een numerus fixus in; de opleiding heet dan een fixusopleiding. De aanmelddeadline voor een fixusopleiding is 15 januari. Via een selectie wordt vastgesteld welke studenten een plaats aangeboden krijgen.

Lees meer over numerus fixus en selectie.