Wat isNumerus fixus

Numerus fixus betekent letterlijk: vastgesteld aantal. Voor sommige studies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Instellingen kunnen dan een numerus fixus instellen. Melden zich veel studenten aan? Dan vindt er selectie plaats. Een onderwijsinstelling stelt zelf de selectiecriteria vast. Bij selectie wordt er gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, maar ook naar bijvoorbeeld je motivatie. Voor een opleiding met numerus fixus is de aanmelddeadline 15 januari.

Lees alles over numerus fixus en selectie.