Wat isInstellingsmaximum bij numerus fixus

De onderwijsinstelling bepaalt hoeveel selectiepogingen een student over studiejaren heen (maximaal 3 keer) kan doen bij de betreffende instelling per numerus fixusopleiding.

Lees meer over fixus en selectie.