Wat isSelectiepoging numerus fixusopleiding

Bij opleidingen met een numerus fixus (een vorm van selectie) is er een vast aantal beschikbare plaatsen. Daarom vindt er een selectieprocedure plaats. Als je meedoet aan de selectie, dan verbruik je een selectiepoging.

Je hebt per opleiding 3 selectiepogingen. Je mag dus 3 keer meedoen aan de selectie voor bijvoorbeeld Geneeskunde, daarnaast ook 3 keer voor Tandheelkunde, 3 keer voor Fysiotherapie enz. Dit is het landelijk maximum. Hogescholen en universiteiten mogen zelf bepalen hoeveel van die 3 selectiepogingen je bij hen mag doen. Dit is het instellingsmaximum. Dat kan dus minder dan 3 selectiepogingen zijn. Het instellingsmaximum voor een opleiding vind je in het overzicht met numerus fixusopleidingen, in de kolom 'Aantal keren deelnemen'.

Wanneer je aanmelding voor een numerus fixusopleiding op of na 15 januari in Studielink staat, telt dit als een selectiepoging. Dit is ook zo als je uiteindelijk toch niet meedoet aan de selectie of als je later een aangeboden plek weigert. Heb je meegedaan aan de selectie, maar ben je gezakt voor je eindexamen? Dan kun je aan de hogeschool of universiteit vragen je deelname aan de selectiepoging ongedaan te maken. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact met hen op.

Lees meer over de andere voorwaarden bij numerus fixusopleidingen in ons artikel Aanmelden voor een opleiding met numerus fixus.