Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Elk jaar wordt hier een actuele lijst gepubliceerd met opleidingen met een numerus fixus. Vanaf 1 oktober kun je je in Studielink aanmelden voor een opleiding die van start gaat in studiejaar 2019-2020. De lijst met opleidingen die voor het komende jaar een numerus fixus hebben, publiceren we hier.

Overzichten

  • 2019-2020
    Deze definitieve lijst is gepubliceerd op 3 december 2018. Op lijsten die eerder zijn gepubliceerd, staat verouderde informatie.
  • 2018-2019
  • 2017-2018

Aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus?

Lees verder