Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Elk jaar wordt hier een actuele lijst gepubliceerd met opleidingen met een numerus fixus. Vanaf 1 oktober kun je je in Studielink aanmelden voor een opleiding die van start gaat in het daarop volgende studiejaar. De lijst met opleidingen die voor het komende jaar een numerus fixus hebben, publiceren we hier.

Overzicht fixusopleidingen

Van september t/m eind november maken opleidingen bekend of zij in 2021-2022 een numerus fixus hanteren, wat de capaciteit is en hoeveel selectiepogingen iemand heeft. Je vindt hier steeds het meest actuele overzicht van opleidingen waarvan deze informatie bekend is.

Overzichten voorgaande jaren

Aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus? Meer informatie over regels bij aanmelden?

Hier lees je alles over numerus fixus.