Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Elk jaar wordt hier een actuele lijst gepubliceerd met opleidingen met een numerus fixus. Vanaf 1 oktober kun je je in Studielink aanmelden voor een opleiding die van start gaat in studiejaar 2019-2020. De lijst met opleidingen die voor het komende jaar een numerus fixus hebben, publiceren we hier.

Overzicht fixusopleidingen

  • 2020-2021 (Definitieve lijst. Gepubliceerd op 3 december 2019. Let op: er zijn na oplevering van de definitieve lijst nog wijzigingen doorgevoerd bij enkele opleidingen. De lijst is gecorrigeerd op 16 april 2020)

Let op: van september t/m november maken opleidingen bekend of zij in 2020-2021 een numerus fixus hanteren, wat de capaciteit is en hoeveel selectiepogingen iemand heeft. Je vindt hier steeds het meest actuele overzicht van opleidingen waarvan deze informatie bekend is.

Overzichten voorgaande jaren

Aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus? Meer informatie over regels bij aanmelden?

Hier lees je alles over numerus fixus.