Aanmelden voor een opleiding met numerus fixus

Aanmelden voor een opleiding met numerus fixus

Aanmelden: uiterlijk 15 januari

Je kon je tot uiterlijk 15 januari jl. via Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus. Je kunt je aanmelden vanaf 1 oktober. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei).

Stappenplan aanmelden in Studielink

Studielink legt hier uit hoe je een account aanmaakt in Studielink en heeft een stappenplan opgesteld met uitleg over aanmelden voor een fixusopleiding in je account.

Uitzonderingen op de aanmelddatum

Wanneer zich minder studenten hebben aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen, kan een fixusopleiding in een enkel geval een extra aanmeldtermijn instellen. Dit houdt in dat er een tweede deadline wordt gehanteerd, zodat studenten zich nog langer kunnen aanmelden. Op dit moment zijn alle aanmelddeadlines verstreken.

Regels bij aanmelden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan aanmelding. Afhankelijk van de opleiding en onderwijsinstelling waar je voor kiest, mag je je maar voor één of twee opleidingen per studiejaar aanmelden. Ook mag je maar een maximaal aantal keer deelnemen aan selectieprocedures én tellen eerdere selectiepogingen (of deelname aan lotingen) ook mee in dit maximaal aantal keer.

Lees meer over de regels bij aanmelden.
0 opleidingenopleiding vergelijken