Wat isOnderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) is het document waarin de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma - inclusief de examinering - is verantwoord en vastgelegd. In een OER moet in ieder geval staan: toelating, inhoud en inrichting van de opleidingen, onderwijsvorm, toetsing en examinering, studiebegeleiding en studievoortgang, en overgangsbepalingen. Je kunt de OER van jouw opleiding downloaden van de website van je onderwijsinstelling of opvragen bij de opleiding.