Wat isInspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Inspectie houdt toezicht op de uitvoering van de Nederlandse onderwijswetgeving. De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit. Meer over de inspectie op www.onderwijsinspectie.nl.