Wat isLoting

Loting is het oude systeem voor het toekennen van plaatsen voor opleidingen met een numerus fixus. Sinds studiejaar 2017-2018 wordt er niet meer geloot. Nu is er decentrale selectie.