Wat isStudentenbond

Een studentenbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van studenten. Zij zetten zich in voor meer inspraak voor studenten, goed en betaalbaar onderwijs, goede en betaalbare huisvesting en goede studievoorlichting en begeleiding. Dit doen zij door in gesprek te gaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), politieke partijen en de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten.

In Nederland hebben we twee landelijke studentenbonden: ISO en LSVb. Zij zitten allebei ook in de Adviesraad van Studiekeuze123. Naast de landelijke bonden zijn er ook veel lokale studentenbonden. Zij richten zich vooral op lokale thema's en de onderwijsinstellingen binnen de eigen stad of regio.