Wat isECTS (studiepunten)

De omvang van een studie of vak, wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). De studiepunten drukken de studielast uit; de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om zich iets eigen te maken. Een studiepunt (1 ECTS) staat voor 28 uur studeren. Een studiejaar bestaat doorgaans uit 60 studiepunten.

Voor de verschillende soorten opleiding in het hoger onderwijs is vastgesteld hoeveel studiepunten (ECTS) je daarvoor krijgt:

Het gebruik van een Europees systeem voor studiepunten, maakt het makkelijker voor studenten in Nederland om te studeren in het buitenland en voor studenten in het buitenland om te studeren in Nederland.