Wat isStage

Met een stage doe je werkervaring op tijdens je opleiding. Je gaat in de praktijk brengen wat je tijdens de lessen hebt geleerd. Je wordt hierbij begeleid door een begeleider van je opleiding en iemand van je stageplek. Bij de meeste hbo-opleidingen is stage lopen een verplicht onderdeel. Bij wo-opleidingen is dit meestal niet het geval. Je kunt vaak wel kiezen voor een stage als keuzevak.