Wat isTentamen

Een tentamen is een toets in het hoger onderwijs.