Wat isZelfstudie

Onder zelfstudie valt het zelfstandig studeren om de lesstof onder de knie te krijgen.