Wat isZelfstudie

Zelfstudie zijn de uren die je buiten de lessen en stages om aan je studie besteedt. Dit is bijvoorbeeld het voorbereiden op colleges, het maken van opdrachten en leren voor tentamens. De uren tellen mee in de studielast, die wordt uitgedrukt in ECTS.