Studiefinanciering associate degree

Studeren kost geld. Om je te helpen met deze kosten, kun je studiefinanciering aanvragen. Dat geldt ook voor associate degrees. De studiefinanciering bestaat momenteel uit de volgende 4 onderdelen:

Waar je recht op hebt, hangt van een aantal dingen af. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale associate degree volgt. Ook mag je niet ouder dan 30 jaar zijn op het moment dat de studiefinanciering ingaat. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen. Als je binnen 10 jaar je associate degree-diploma haalt, dan wordt 2 jaar van je aanvullende beurs en het volledige studentenreisproduct omgezet in een gift.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Dan kom je misschien in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet.

Herinvoering basisbeurs

Vanaf 1 september 2023 wil het kabinet de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Lees meer over de herinvoering van de basisbeurs op de website van DUO.

Rekentool van DUO

De studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Op DUO.nl vind je alle informatie over de voorwaarden en hoe je het aanvraagt. Ze hebben ook een rekentool waarmee je de hoogte van je studiefinanciering kunt berekenen. De tool laat ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden. Op dit moment is de rente op de studieschuld 0%. Daarom denken veel studenten dat lenen bij DUO gratis is. Maar de rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Volgend jaar gaat deze waarschijnlijk omhoog. Dan kost het dus geld om geld te lenen. Daarnaast kan een studieschuld later in je leven gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je een huis wil kopen.

Hoeveel jaar studiefinanciering?

Wanneer je een associate degree of bachelor-opleiding volgt, heb je 7 jaar recht op studiefinanciering. Heb je recht op een aanvullende beurs? Dan geldt dat voor de eerste 4 jaar. Daarna kun je alleen nog lenen. Het studentenreisproduct kun je maximaal 5 jaar gebruiken.

Heb je voor je associate degree een mbo-opleiding gevolgd en daar ook studiefinanciering voor gekregen? Dan heb je voor je associate degree opnieuw recht op studiefinanciering en het studentenreisproduct. De maanden waarin je voor het mbo studiefinanciering hebt ontvangen, tellen niet mee voor je associate degree. Ook gaat de diplomatermijn van 10 jaar opnieuw in.

Lees meer over associate degrees

Wat is een associate degree?

Een tweejarige hbo-opleiding, hoe zit dat?

Lees meer over associate degrees

Collegegeld

Welk collegegeld betaal je voor een associate degree?

Lees meer over collegegeld

Alle associate degrees

Benieuwd of er een associate degree voor jou is?

Bekijk alle associate degrees