Wat isStudiesucces

Studiesucces is een breed begrip. Het gaat erom hoe succesvol een student studeert. Het wordt daarom ook wel studentsucces genoemd. Het is een begrip dat vooral gebruikt wordt in onderzoek en beleid. Het gaat over alle activiteiten die een opleiding of onderwijsinstelling onderneemt om jou en je medestudenten succesvol te laten studeren. Waar wanneer studeer je dan succesvol? Dat gaat om verschillende dingen. Om te beginnen is het belangrijk dat je afstudeert en dus niet uitvalt tijdens je studie. Er wordt ook gekeken naar hoe snel je afstudeert. Doe je dit binnen de periode die voor de opleiding staat? Daarnaast zijn je resultaten belangrijk. En welke bijzondere trajecten zijn er mogelijk, zoals een honoursprogramma of een studeerervaring in het buitenland? Een ander belangrijk punt is of je na je opleiding een baan vindt. En sluit die baan ook aan bij je opleiding? Verder wordt er gekeken of studenten doorstromen naar een ander niveau. Bijvoorbeeld als je na je hbo-opleiding een wo-opleiding gaat volgen. Tot slot is ook jouw persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Hier kun je aan werken door bijvoorbeeld een bestuursjaar te doen, deel te nemen aan de medezeggenschapsraad of naast je opleiding een onderneming te starten.

Kom je het begrip studiesucces snel tegen tijdens je studiekeuze of als je al studeert? Nee, waarschijnlijk niet. Er wordt geen cijfer gegeven voor studiesucces en je kunt opleidingen er niet op vergelijken. Maar je komt het misschien wel tegen in artikelen over hoger onderwijs of nieuwsberichten van onderwijsinstellingen die zich met studiesucces bezighouden.