Wat isPostinitiële master

De postinitiële masterprogramma’s zijn veelal beroepsgerichte opleidingen die primair gericht zijn op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben en over de nodige werkervaring in de beroepspraktijk beschikken. Deze zogenaamde ‘niet-bekostigde’ masterprogramma’s worden niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid (particuliere opleidingen). Het collegegeld wijkt daardoor af (vaak instellingscollegegeld) en studenten kunnen geen aanspraak maken op studiefinanciering (behalve als je nog recht op studiefinanciering ‘over’ hebt).

Voor toelating tot zo’n master is niet per definitie een overeenkomende bacheloropleiding noodzakelijk. Het aantal plaatsen van zo’n opleiding is veelal beperkt en kandidaten worden geselecteerd. Een postinitiële master is niet direct de opstap tot een promotietraject (wel een onderzoeksmaster). Deze postinitiële masterprogramma’s worden zowel door hbo-opleidingen als universiteiten aangeboden.

Lees meer over de verschillende soorten masters.