Wat isKoopkrachtmaatregel

Woon je op een ander adres dan je ouders en heb je recht op studiefinanciering op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs? Als uitwonende student ontvang je in studiejaar 2023-2024 per maand een tijdelijke verhoging van 164,30 euro bovenop het bedrag van je basisbeurs. Dit is vastgelegd in de koopkrachtmaatregel uit de wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs die op 6 juni is aangenomen door de Eerste Kamer.

De koopkrachtmaatregel is tijdelijk ingesteld in verband met de sterk gestegen kosten onder andere voor boodschappen en energie.

Bekijk de voorwaarden van de koopkrachtmaatregel op Duo.nl

Kom je in aanmerking voor de tijdelijke verhoging vanuit de koopkrachtmaatregel dan hoef je deze niet apart aan te vragen bij DUO. Het bedrag komt automatisch bovenop je basisbeurs.

Gift of terugbetalen?

Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je de basisbeurs en de tijdelijke verhoging vanuit de koopkrachtmaatregel in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat als je binnen 10 jaar je diploma haalt je ontvangen prestatiebeurs wordt omgezet in een gift. Lukt het je niet om je diploma in 10 jaar te behalen, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.