Wat isFunctiebeperking

Functiebeperking is het begrip dat eerder werd gebruikt om aan te geven dat een student een (lichamelijke) beperking heeft waarvoor hij extra ondersteuning nodig heeft tijdens de opleiding. Het zijn echter niet alleen studenten met een (lichamelijke) beperking die extra ondersteuning nodig hebben. Daarom gebruiken we dit begrip niet meer. We hebben het nu over een ondersteuningsbehoefte. Zie het begrip ondersteuningsbehoefte.