Wat isAccreditatie

Een accreditatie is een ‘keurmerk’ waarmee de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de wettelijke eisen. Bij elke opleiding wordt verwezen naar het accreditatierapport dat de NVAO heeft opgesteld over deze opleiding. Op Studiekeuze123.nl staan uitsluitend geaccrediteerde opleidingen.