Wat is1-februariregeling

De 1-februari-regeling is een regeling voor studenten die in het eerste jaar van hun studie willen stoppen. Wanneer je voor 1 februari stopt en je studiefinanciering stopzet, dan hoef je je studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs niet terug te betalen. Deze worden omgezet naar een gift. Soms is het ook mogelijk om een deel van het collegegeld terug te krijgen. Een eventuele lening moet je wel altijd terugbetalen.

De 1-februariregeling geldt alleen als je voor het eerst studiefinanciering krijgt voor een hbo- of wo-opleiding en je in je eerste jaar stopt met je studie. Je mag daarna in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvragen voor een hbo- of wo-opleiding. De maanden dat je studiefinanciering hebt gekregen, tellen mee in het totaal aantal jaren dat je recht hebt op studiefinanciering.

Lees meer in ons artikel Stoppen? Voor 1 februari.