Wat isCROHO

CROHO is een afkorting van: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit register is een overzicht van de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland. Elke studie krijgt een unieke code (Opleidingscode). DUO houdt dit register bij. Deze erkende opleidingen voldoen aan wettelijke eisen. Die eisen staan in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De NVAO houdt daarop toezicht. Op Studiekeuze123.nl worden alleen opleidingen getoond die in het CROHO staan en dus erkend zijn.