Aanleveren informatie en samenwerkingen

HOVI

Ten behoeve van het werken met het systeem Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie (HOVI) zijn per onderwijsinstelling verschillende contactpersonen genoteerd. Indien er een voor- en achternaam bekend is, wordt deze bij deze informatie opgeslagen. Bij een afmelding van de persoon worden deze gegevens uit de systemen van Studiekeuze123 verwijderd. De contactpersonen ontvangen de Studiekeuzedatabase Bijblijver, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste updates die zijn doorgevoerd.

Nationale Studenten Enquête

Voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête zijn per onderwijsinstelling verschillende contactpersonen aangesteld. Van de contactpersonen beschikt Studiekeuze123 over de naam van de hogeschool/universiteit waar de persoon werkzaam is, de voor- en achternaam van de contactpersoon, het e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Contactpersonen worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen per e-mail in een Bijblijver. Alle correspondentie met de NSE contactpersoon via het e-mailadres info@nse.nl over de bestandsaanlevering, controle en oplevering blijft, bewaard ten behoeve van de verantwoording en naslag van het onderzoek. Daaronder vallen ook de contactgegevens van de contactpersonen. Lees de privacyverklaring van de Nationale Studenten Enquête.

Studie in Cijfers 

Voor de productie en publicatie van Studie in Cijfers zijn per onderwijsinstelling contactpersonen aangesteld. Van de contactpersonen beschikt Studiekeuze123 over de naam van de hogeschool/universiteit waar de persoon werkzaam is, de voor- en achternaam van de contactpersoon, het e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Contactpersonen worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen per e-mail in een Bijblijver. Zo lang Studiekeuze123 deze dienst levert, blijven de actuele persoonsgegevens voor deze dienst bewaard op basis van de grondslag uitvoering van overeenkomst.  

Aanleveren registerbestanden en enquêtebestanden

Met betrekking tot registerbestanden en enquêtebestanden van derden: Studiekeuze123 verwerkt databestanden ten behoeve van studiekeuze-informatie. Studiekeuze123 ontvangt altijd selecties van de brondata om de benodigde variabelen te kunnen berekenen t.b.v. studiekeuze informatie. Direct tot een persoon herleidbare gegevens zijn uit deze bestanden verwijderd. 

Persoonsgegevens delen

Studiekeuze123 draagt geen persoonsgegevens over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; met uitzondering van vragen over diensten waarmee een directe collega van die persoon als contactpersonen bij Studiekeuze123 bekend is. In dat geval wordt de naam van die contactpersoon met zijn/haar directe collega van die universiteit of hogeschool gedeeld. Studiekeuze123 beschouwt dit inherent aan de functie van contactpersoon van een universiteit/hogeschool. Wanneer zijn/haar naam wordt gedeeld met een directe collega van die persoon wordt de contactpersoon van Studiekeuze123 hiervan op de hoogte gesteld.