Op de website

Account: MijnStudiekeuze123

Het is mogelijk om een MijnStudiekeuze-account aan te maken op Studiekeuze123.nl. In dit account kunnen opleidingen bewaard worden en wordt de studiekiezer stap voor stap begeleid in het maken van een studiekeuze. Ten behoeve van het aanmaken van een account is het verplicht om e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om onze dienstverlening nog beter aan te passen aan je persoonlijke situatie vragen wij een aantal aanvullende niet verplichte gegevens: ben je een middelbare scholier, voornaam, achternaam, opleidingsniveau, welk schooljaar je wilt starten met studeren en of je e-mails wilt ontvangen. Alle gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de diensten als ingesteld in het account en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Het profiel kan te allen tijde weer worden verwijderd, hierbij worden ook alle gegevens van dit account verwijderd. Als iemand twee jaar niet heeft ingelogd, dan sturen we een e-mail met de vraag of je je account wilt behouden (in dat geval vragen we je om in te loggen) of dat we deze kunnen verwijderen. Als iemand na twee weken nog niet heeft ingelogd, dan verwijderen we het account.

Account: MijnOnderwijsomgeving

Medewerkers van hogescholen en universiteiten kunnen een account aanmaken voor MijnOnderwijsomgeving. De verplichte velden zijn de naam van de aanvragende organisatie, naam van de contactpersoon, het e-mailadres en telefoonnummer. De medewerker kan dit account zelf weer opzeggen, waarbij alle gegevens van dit profiel worden verwijderd. Als iemand twee jaar niet heeft ingelogd, dan sturen we een e-mail met de vraag of je je account wilt behouden (in dat geval vragen we je om in te loggen) of dat we deze kunnen verwijderen. Als iemand na twee weken nog niet heeft ingelogd, dan verwijderen we het account.

Tools Van Profiel naar studie, Interessetest en Persoonlijkheidsmeter

Het is mogelijk om een pdf van het schema Van Profiel naar Studie te maken en deze naar een e-mailadres te laten verzenden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij andere partijen in die voor Studiekeuze123 persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met One Shoe en Prolocation voor de website Studiekeuze123.nl.  

Naast deze producten en diensten kan een bezoeker van de website de interessetest van NOA  en de persoonlijkheidsmeter van Jobpersonality vinden op de website Studiekeuze123.nl. Studiekeuze123 is niet verantwoordelijk voor de bewerkingen op de persoonsgegevens die door een gebruiker worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen ligt bij NOA bij afname van de interessetest en bij Jobpersonality bij afname van de persoonlijkheidsmeter. Studiekeuze123 kan geen rapportages en e-mailadressen inzien van geen van deze diensten. Zowel NOA als Jobpersonality delen geen persoonsgegevens met Studiekeuze123. 

Contactformulier

In het contactformulier wordt om een onderwerp, voornaam, achternaam, e-mailadres, bericht en doelgroep gevraagd. Optioneel kan je een telefoonnummer invullen als je het prettig vindt dat wij je kunnen (terug)bellen. De gegevens die worden ingevuld in het contactformulier aan Studiekeuze123 worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de vraag en blijven maximaal twee jaar bewaard. 

Gebruik tools door kinderen jonger dan 16 jaar

Artikel 8 AVG bepaalt dat kinderen jonger dan 16 jaar de toestemming van uit de definitie in artikel 1, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 waarnaar de AVG in art. 4 lid 25 verwijst: b) „dienst”: ‘elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt verricht.’ Studiekeuze123 is een maatschappelijke voorziening, waardoor de speciale bescherming die de AVG aan jeugdigen onder de 16 wil bieden, hier niet van toepassing is.  

Webstatistieken

De cookies die Studiekeuze123 inzet op haar websites: www.studiekeuze123.nlwww.nse.nl, www.hovi.nl en www.studiekeuzeconferentie.nl worden gebruikt ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van deze websites en worden nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.

Delen persoonsgegevens

Studiekeuze123 draagt geen persoonsgegevens over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.