Afnemen producten of diensten

Nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van een algemene nieuwsbrief. Hierin informeren wij ontvangers over nieuws over (de dienstverlening en producten van) Studiekeuze123 en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nimmer aan derden verstrekt.

Studiekeuzedatabase API, Open dagen widget en Opleidingenwidget

Geïnteresseerden kunnen toegang tot de Studiekeuzedatabase API, de Open dagen widget of de Opleidingenwidget aanvragen. Hiervoor geeft de aanvrager zijn naam door, eventueel de naam van de organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Vanaf het moment van ontvangst van de licentie van de Studiekeuzedatabase API zal de afnemer van de Studiekeuzedatabase nieuwsberichten ontvangen (Bijblijvers). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden. De grondslag van deze verwerkingen is uitvoering van overeenkomst. Na afronding van de dienstverlening blijven de gegevens minimaal twee jaar bewaard.  In de voorwaarden voor levering van de Studiekeuzedatabase API is opgenomen dat Studiekeuze123 de de naam van afnemers van deze Informatieproducten mag vermelden op de website Studiekeuze123.nl en/of in jaarverslagen of andere uitingen.