Afnemen producten of diensten

Nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van een algemene nieuwsbrief. Hierin informeren wij ontvangers over nieuws over Studiekeuze123.nl, (de dienstverlening en producten van) Landelijk Centrum Studiekeuze en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nimmer aan derden verstrekt.

Studiekeuzedatabase API, Open dagen widget en Opleidingenwidget

Geïnteresseerden kunnen toegang tot de Studiekeuzedatabase API, de Open dagen widget of de Opleidingenwidget aanvragen. Hiervoor geeft de aanvrager zijn naam door, eventueel de naam van de organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Vanaf het moment van ontvangst van de licentie van de Studiekeuzedatabase API zal de afnemer van de Studiekeuzedatabase nieuwsberichten ontvangen (Bijblijvers). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden. De grondslag van deze verwerkingen is uitvoering van overeenkomst. Na afronding van de dienstverlening blijven de gegevens maximaal twee jaar bewaard.  In de voorwaarden voor levering van de Studiekeuzedatabase API is opgenomen dat Landelijk Centrum Studiekeuze de de naam van afnemers van deze Informatieproducten mag vermelden op de website Studiekeuze123.nl en/of in jaarverslagen of andere uitingen. 

Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We houden in de gaten welke uitspraken de European Data Protection Board (EDPB) doet over de gevolgen hiervan en welke adviezen de EDPG geeft over aanvullende maatregelen die organisaties kunnen nemen. Daarnaast onderzoeken we in de tussentijd ook zelf wat we kunnen doen. Eventuele veranderingen in ons beleid, nemen we op in deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@lcsk.nl.

Lees meer over Landelijk Centrum Studiekeuze op Lcsk.nl