Jaarverslag en Jaarrekening

Activiteiten Studiekeuze123 in 2018


Studiekeuze123 heeft voor het jaar 2018 een subsidiebedrag van € 2.449.000 ontvangen van het ministerie van OCW voor de volgende activiteiten:

  • het onderhoud, beheer en de verdere ontwikkeling van de website Studiekeuze123.nl op basis van de Studiekeuzedatabase en andere gegevensverzamelingen;
  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase, een publiek beschikbare gegevensverzameling over het hoger onderwijs, waaronder Studie in Cijfers;
  • de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête;
  • de inrichting van de benodigde infrastructuur, de organisatie, de communicatie en een systeem van kwaliteitszorg.

Download het volledige jaarverslag 2018 van Stichting Studiekeuze123.

Eerder verschenen jaarverslagen