Jaarverslag en Jaarrekening

Activiteiten stichting Studiekeuze123

Stichting Studiekeuze123 wordt volledig gesubsidieerd door het ministerie van OCW. In de jaarverslagen geven we inzicht in de besteding van de subsidie aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden per jaar. Daarnaast is de financiële verantwoording en de jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting.

Instellingssubsidie 2019

De stichting heeft over 2019 een instellingssubsidie ontvangen van €2.504.000 (zaaknummer 1423361). De instellingssubsidie voor 2019 is aangevraagd aan de hand van een activiteitenplan en begroting voor de volgende activiteiten:

  • zorgdragen voor betrouwbare, relevante, objectieve, actuele en vergelijkbare studiekeuze-informatie op de website Studiekeuze123.nl, waaronder Studie in Cijfers, en onderhoud, beheer, en verdere ontwikkeling van deze website en Studie in Cijfers op basis van de Studiekeuzedatabase en andere gegevensverzamelingen;
  • onderhoud, beheer en verdere doorontwikkeling van een betrouwbare studiekeuzedatabase, een publiek beschikbare gegevensverzameling over het hoger onderwijs;
  • de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête;
  • de inrichting van de benodigde infrastructuur, organisatie, communicatie en een systeem van kwaliteitszorg.

Jaarverslagen Stichting Studiekeuze123

Ambities, doelstellingen en strategie

In het meerjarenplan presenteren we op hoofdlijnen onze ambities, doelstellingen en strategie voor de komende vier jaar. Lees hier het meerjarenplan 2021-2024.