Jaarverslag en Jaarrekening

Activiteiten stichting Studiekeuze123

Stichting Studiekeuze123 wordt volledig gesubsidieerd door het ministerie van OCW. In de jaarverslagen geven we inzicht in de besteding van de subsidie aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden per jaar. Daarnaast is de financiële verantwoording en de jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting.

Jaarverslagen Stichting Studiekeuze123

Ambities, doelstellingen en strategie

In het meerjarenplan presenteren we op hoofdlijnen onze ambities, doelstellingen en strategie voor de komende vier jaar. Lees hier het meerjarenplan 2021-2024.