Bestuurlijke organisatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Doelstellingen Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en NRTO – en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123 is opgericht in 2006 als projectorganisatie en in 2008 een zelfstandige stichting geworden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor de financiering van Stichting Studiekeuze123. Zij ziet gegevensverzameling over het hoger onderwijs en de ontsluiting voor publieke doeleinden als een belangrijke taak van de overheid waar Studiekeuze123 concrete invulling aan geeft. De verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid is sinds 2020 een publieke en wettelijke taak. Studiekeuze123 is met het Aanwijzingsbesluit aangewezen als de uitvoerende partij.

De doelstellingen van Studiekeuze123, zoals geformuleerd in de statuten, zijn:

 • het creëren, in stand houden en aanpassen van een adequaat, actueel, objectief en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie;
 • het stimuleren van het (adequaat) gebruik van vergelijkende studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten;
 • het ondersteunen van (aankomende) studenten bij het kiezen van een opleiding door het bieden van vergelijkende studie-informatie op maat en aanvullende informatie;
 • het bevorderen dat studiekeuze-informatie op een verantwoorde en passende wijze wordt toegepast in producten van (commerciële) aanbieders van studiekeuzeproducten.

Om dit te realiseren verzamelen we betrouwbare informatie van hoger onderwijsinstellingen, studenten en landelijke bronnen. Deze informatie brengen we samen in de landelijke Studiekeuzedatabase en vertalen we naar vergelijkbare en vrij toegankelijke studiekeuze-informatie voor iedereen die zich bezighoudt met een studiekeuze in het hoger onderwijs. Onze studiekeuze-informatie stellen we kosteloos beschikbaar:

 • via directe toegang tot de Studiekeuzedatabase via een API, de Opleidingenwidget of de Open dagen widget;
 • op Studiekeuze123.nl;
 • in de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête® (NSE);
 • bij de opleidingsinformatie op websites van hoger onderwijsinstellingen in Studie in Cijfers® (SiC).

Activiteiten stichting Studiekeuze123

Stichting Studiekeuze123 had tot en met december 2020 de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen). Aan het dragen van deze ANBI-status zijn voorwaarden verbonden. Zo moest de stichting o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de organisatie.

In dit formulier van de Belastingdienst wordt inzicht gegeven in de besteding van de subsidie. Deze informatie deelt Studiekeuze123 bovendien jaarlijks in de jaarverslagen aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in het betreffende jaar. In de jaarverslagen staat ook de financiële verantwoording en jaarrekening opgenomen, voorzien van een toelichting.

Ga naar de jaarverslagen van Stichting Studiekeuze123.

Team en afdelingen

Het team bestaat uit achttien collega's en is als volgt samengesteld.

Directeur-bestuurder:
 • Ingrid Kolkhuis Tanke
Afdeling Bestuur, control en bedrijfsvoering:
 • Constance Dutmer - Bestuurssecretaris / Functionaris Gegevensbescherming
 • Annewieke Nelemans - Financial controller
 • Iris Mulder - Beleidsmedewerker / Bestuursondersteuning
Afdeling Communicatie:                            
 • Gert-Jan Bos - Hoofd Communicatie
 • Marije Evers - Communicatieadviseur
 • Bastian Schilderink - Productowner Online
 • Stephanie de Blieck - Communicatieadviseur
 • Cathelijne Jongerius - Relatiebeheer
Afdeling Informatiemanagement:                     
 • Pauline Thoolen - Hoofd Informatiemanagement
 • Isabelle van Woerkom - Programmamanager Nationale Studenten Enquête
 • Jeroen Kleingeld - Productmanager Nationale Studenten Enquête
 • Pascal Brenders - Adviseur onderzoek en datakwaliteit
 • Jeroen Meijerink - Senior Adviseur informatievoorziening
 • Iris Saarloos - Methodoloog en Adviseur studiekeuze-informatie
 • Nisan Mol - Productmanager Studiekeuzedatabase
 • Ronny Ramos Delgado - Methodoloog en Adviseur studiekeuze-informatie

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze123

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • drs. ing. René van Elderen, voorzitter
 • Joyce van der Wegen MSc
 • mr. drs. Anita van der Wal
 • dr. Kees Zeelenberg
 • drs. Paul Verhoef RA

V.l.n.r. dr. Kees Zeelenberg, mr. drs. Anita van der Wal, drs. Paul Verhoef RA, Joyce van der Wegen MSc, drs. ing. René van Elderen

Adviesraad

Voordat Studiekeuze123 beslissingen neemt die van wezenlijk belang zijn voor hoger onderwijsinstellingen en studenten, worden de vertegenwoordigers van het onderwijsveld geraadpleegd door middel van de Adviesraad. De Adviesraad dient als klankbord van de directeur-bestuurder, met name over zaken rond de NSE. De leden van de Adviesraad worden voorgedragen door de Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland, de NRTO, het ISO en de LSVb en zijn bestuurlijk betrokken bij deze organisaties. De samenstelling van de Adviesraad is als volgt:

 • drs. Eric Verduyn (Hogeschool NCOI), voorzitter
 • prof.dr. Rob F. Mudde (Technische Universiteit Delft)
 • dr. Luc Verburgh (Zuyd Hogeschool)
 • Joram van Velzen (LSVb)
 • Gijsbert van Elven (ISO)

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen. De samenstelling van het deskundigenpanel is als volgt:

 • drs. Sylvia Kok-de Vries (CBS), voorzitter
 • dr. Barry Schouten (CBS)
 • drs. Jos Lubberman (Regioplan)
 • prof.dr. Marcel Das (CentERdata)
 • dr. Evelyne Meens (Fontys Hogescholen)
 • drs. F. Kaiser (CHEPS, Universiteit Twente)
 • prof.dr. Hanke Korpershoek (Rijksuniversiteit Groningen)
 • drs. Joost Steppé (Universiteit Twente)
 • dr.ir. Erwin Folmer (Universiteit Twente, Kadaster)

De voorzitter van het Deskundigenpanel, Sylvia Kok-de Vries, stelt zich voor: “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.” Lees hier het volledige interview.