Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE 2023!

Looking for English?

Ga naar: NSE voor instellingen | NSE voor afnemers data

Resultaten NSE 2023 bekend

Op 31 mei zijn de resultaten van de NSE 2023 gepubliceerd. Meer dan 289.000 hbo- en wo-studenten gaven hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. Uit de resultaten komt naar voren dat 79 procent van de deelnemende studenten tevreden is over de sfeer op hun opleiding. Van alle onderdelen zijn de studenten het minst te spreken over de informatie vanuit de opleiding.

Lees meer over de resultaten van de NSE 2023

Nationale Studenten Enquête

Wat is de NSE?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit.

NSE en privacy

De hogescholen en universiteiten die deelnemen aan de NSE, leveren de e-mailadressen van studenten aan. Wat doen wij vervolgens met die e-mailadressen? En wat gebeurt er met de antwoorden die studenten geven?

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de Nationale Studenten Enquête 2023 namen in totaal 74 hogescholen en universiteiten deel.

Prijzen NSE 2023

Ieder jaar verloten we mooie prijzen onder de studenten die deelnemen aan de Nationale Studenten Enquête.

Vragenlijst

De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende thema's. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast zijn er onderwerpen die onderwijsinstellingen zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst.

Verantwoording

Na afloop van de Nationale Studenten Enquête publiceert Studiekeuze123 ieder jaar een onderzoeksverantwoording. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke keuzes er zijn gemaakt.

Beïnvloeding

Het is belangrijk dat de NSE jóuw mening weergeeft. Jouw hogeschool of universiteit mag daarbij jouw mening niet op een ongepaste manier beïnvloeden.

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken