Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vind je alle informatie over de NSE!

Looking for English?

Ga naar: NSE voor instellingen | NSE voor afnemers data

Nationale Studenten Enquête 2023

De voorbereidingen voor de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn in volle gang! Studenten kunnen de vragenlijst vanaf januari in hun mailbox verwachten. Op 31 mei 2022 zijn de resultaten van de NSE 2022 gepubliceerd. Ruim 286.000 studenten hebben hun mening gegeven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Hoewel ook dit studiejaar corona nog een grote rol speelde, is de tevredenheid onder studenten vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. 71% van de Nederlandse studenten zegt dat ze (zeer) tevreden te zijn met hun opleiding.

Lees meer over de resultaten van de NSE 2022

Nationale Studenten Enquête

Wat is de NSE?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit.

NSE en privacy

De hogescholen en universiteiten die deelnemen aan de NSE, leveren de e-mailadressen van studenten aan. Wat doen wij vervolgens met die e-mailadressen? En wat gebeurt er met de antwoorden die studenten geven?

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de Nationale Studenten Enquête 2023 nemen in totaal 75 hogescholen en universiteiten deel.

Prijzen

Ieder jaar verloten we mooie prijzen onder de studenten die deelnemen aan de Nationale Studenten Enquête.

Vragenlijst

De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende thema's, zoals 'docenten', 'inhoud en opzet van het onderwijs' en 'aansluiting beroepspraktijk'. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast zijn er onderwerpen die onderwijsinstellingen zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst.

Verantwoording

Na afloop van de Nationale Studenten Enquête publiceert Studiekeuze123 ieder jaar een onderzoeksverantwoording. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke keuzes er zijn gemaakt.

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken