Uitnodiging en reminders

Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Wanneer ze de NSE niet invullen, ontvangen ze hierna nog 3 reminders en een last shot e-mail. Wanneer ze de NSE hebben ingevuld, ontvangen ze ook geen reminders meer.  

In de e-mails staat een unieke, persoonlijke link, die toegang geeft tot de vragenlijst. Mocht een student de link kwijt zijn, dan kan deze opnieuw worden opgevraagd via de ʻlost link toolʼ op de studentenpagina van www.nse.nl. De student vult hier het e-mailadres in dat bij de onderwijsinstelling bekend is. De link wordt dan nogmaals per e-mail toegestuurd. Als de student niet door de onderwijsinstelling is aangeleverd, kan er ook geen link worden aangemaakt en toegestuurd. Ook andere e-mailadressen dan die bij de onderwijsinstelling bekend zijn, werken niet.

De e-mails worden toegestuurd in de taal die door de onderwijsinstelling is opgegeven met de taalcode. Dit kan Nederlands, Engels of Duits zijn. Ook is het mogelijk om alle talen onder elkaar te tonen. Studenten kunnen zelf kiezen in welke taal ze de vragenlijst invullen. Dit wordt in het eerste scherm van de vragenlijst gevraagd. Ook dit kan in het Nederlands, Engels of Duits.

Na het publiceren van de resultaten, ontvangen alle studenten die hebben deelgenomen een dankmail. Hierin worden ze bedankt voor hun deelname en wordt aangegeven waar ze de resultaten kunnen bekijken.

Planning

Week 1 veldwerk: 1e uitnodiging

Week 3 veldwerk: 1e reminder

Week 5 veldwerk: 2e reminder

Week 7 veldwerk: 3e reminder

Week 8 veldwerk: Last shot mail

Voorbeeld uitnodiging en reminders

Uitnodiging

Uitnodiging - alle talen

Uitnodiging - Nederlands

Uitnodiging - Engels

Uitnodiging - Duits

Reminders

Reminder 1 - alle talen

Reminder 1 - Nederlands

Reminder 1 - Engels

Reminder 1 - Duits

.

Reminder 2 - alle talen

Reminder 2 - Nederlands

Reminder 2 - Engels

Reminder 2 - Duits

.

Reminder 3 - alle talen

Reminder 3 - Nederlands

Reminder 3 - Engels

Reminder 3 - Duits

Last shot

Last shot mail - alle talen

Last shot mail - Nederlands

Last shot mail - Engels

Last shot mail - Duits

Dankmail

Dankmail - alle talen

Dankmail - Nederlands

Dankmail - Engels

Dankmail - Duits