Instructies

Deze pagina wordt gedurende het jaar aangevuld.

Instructie instellen spamfilters

Om studenten aan de NSE te kunnen laten deelnemen, is het uiteraard belangrijk dat de uitnodiging voor deelname hen goed bereikt. MWM2 stuurt de uitnodigingen naar de studenten per e-mail. Het primaire e-mailadres is het zogenaamde instellingsmailadres van de student. Om ervoor te zorgen dat de uitnodiging voor deelname niet tegen wordt gehouden door het spamfilter, is het belangrijk dat de IT-afdeling van de onderwijsinstelling de spamfilters correct instelt.

Lees de instructie voor het instellen van de spamfilters

Instructie aanleveren studentgegevens

Om studenten uit te kunnen nodigen voor de NSE, moeten studentgegevens worden geleverd aan MWM2. In de instructie wordt beschreven welke studenten moeten worden aangeleverd, welke gegevens noodzakelijk zijn, welke optionele gegevens mogelijk zijn en hoe het bestand moet worden aangeleverd.

Naar aanleiding van vragen van instellingen zijn er op 18 maart 2020 bijgewerkte versies van de instructie en het format geplaatst.

Lees de bijgewerkte instructie voor het aanleveren van studentgegevens

Download het bijgewerkte format voor het aanleveren van studentgegevens

Instructie uploadtool

Wordt op 23 maart 2020 gepubliceerd

Instructie responstool

Wordt op 4 april 2020 gepubliceerd

Instructie downloadomgeving

Wordt op 11 mei 2020 gepubliceerd