Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten alleen op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Instellingen kunnen drie verschillende argumenten gebruiken in de communicatie naar studenten om de NSE in te vullen:

  • Je stem laten horen
  • De resultaten geven input in het keuzeproces van aankomende studenten
  • De resultaten geven de instelling input voor interne kwaliteitszorg

Enkele voorbeelden

  • Het is niet de bedoeling te verwijzen naar het feit dat de score in de NSE van belang is voor de plek in de rankings van de Keuzegids of Elsevier. Het feit dát de NSE resultaten gebruikt worden voor de Keuzegids en Elsevier mag wel vermeld worden.
  • Het is niet de bedoeling om voor het invullen een promotiefilmpje van de instelling en/of opleiding te laten zien.
  • Het is tijdens het veldwerk niet de bedoeling om aan te geven wat een instelling n.a.v. de vorige NSE heeft aangepakt, omdat dit de suggestie kan wekken dat dit item reeds is ‘opgelost’. Je mag uiteraard wel zeggen dat de opleiding aan de slag gaat met de resultaten. Terugkoppeling van de NSE resultaten raden wij sterk aan, alleen buiten de veldwerkperiode.
  • Je mag wel zeggen dat aankomende studenten de studentenoordelen gebruiken bij het maken van hun keuze.

Procedure bij beïnvloeding

Wanneer Studiekeuze123 een melding ontvangt van mogelijke beïnvloeding, wordt een standaard procedure gevolgd. Lees de procedure bij (mogelijke) beïnvloeding.