Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

Vernieuwing vragenlijst
In de NSE 2021 nemen we een vernieuwde vragenlijst in gebruik. Er is in de zomer hard gewerkt om de vragenlijst op tijd gereed te hebben.

De aanloop naar de NSE 2021

Het afgelopen jaar vond geen Nationale Studenten Enquête (NSE) plaats als gevolg van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen hadden alle energie nodig voor het organiseren van onderwijs onder de bijzondere omstandigheden. Hoewel de voorbereidingen voor de NSE 2020 dus stil kwamen te liggen, hebben we niet stilgezeten. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de NSE 2021 in volle gang. We nemen je mee in de ontwikkelingen die plaatsvonden en vertellen wat er voor de NSE 2021 te gebeuren staat. 

Lees meer over de ontwikkelingen in 2020 en 2021

Wat is de NSE?

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig voor studiekiezers die zoeken naar een opleiding die bij hen past. Lees meer over de achtergrond van de Nationale Studenten Enquête.

Vernieuwing vragenlijst

Het doel van de NSE vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen. Bij de NSE 2021 gaan we gebruikmaken van een vernieuwde vragenlijst.

Resultaten NSE 2019

Op 29 september 2019 zijn de resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd. Ruim 94.000 studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen gaven hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. U kunt zelf ook gebruik maken van deze resultaten.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Deelnemende instellingen

Aan de NSE 2019 deden in totaal 18 universiteiten en 14 particuliere onderwijsinstellingen mee.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken