Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

NSE 2022

De voorbereidingen voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 zijn inmiddels in volle gang. In de NSE geven studenten van deelnemende hoger onderwijsinstellingen hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. Deze studentenoordelen zijn heel handig voor studiekiezers die zich oriënteren op een studiekeuze. Onderwijsinstellingen gebruiken de uitkomsten ook voor kwaliteitszorg. Studenten hebben de mogelijkheid om de enquête in te vullen van 17 januari t/m 13 maart 2022.

Lees meer over de achtergrond van de NSE

Vragenlijst 2022

Voor de NSE 2021 is een vernieuwde vragenlijst opgesteld, waarvan we ook gebruikmaken in de NSE 2022. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Onderzoeksverantwoording NSE 2021

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken