Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

Veldwerk NSE 2022 afgesloten

Het veldwerk van de Nationale Studenten Enquête 2022 zit erop. Studenten hadden t/m 13 maart de tijd om de vragenlijst invullen. Dit jaar zijn 860.089 studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling. 288.620 studenten hebben hieraan gehoor gegeven. Dit komt neer op een bruto respons van 33,56%. De resultaten van de NSE 2022 worden gepubliceerd op 31 mei.

Lees meer over de achtergrond van de NSE

Vragenlijst 2022

Voor de NSE 2021 is een vernieuwde vragenlijst opgesteld, waarvan we ook gebruikmaken in de NSE 2022. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan.

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de NSE 2022 doen 73 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 19 niet-bekostigd zijn.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Onderzoeksverantwoording NSE 2021

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2021

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 vind je op de resultatenpagina.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken