Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

Resultaten NSE 2021 gepubliceerd
Studenten zijn tevreden over het hoger onderwijs, blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021.

Resultaten NSE 2021

Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten gaven in de Nationale Studenten Enquête 2021 hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Hoewel het een bijzonder jaar was waarin veel onderwijs op afstand werd gegeven, is bijna driekwart van de studenten tevreden over het hoger onderwijs.

Bekijk de resultatenpagina

Wat is de NSE?

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig voor studiekiezers die zoeken naar een opleiding die bij hen past. Lees meer over de achtergrond van de Nationale Studenten Enquête.

Resultaten NSE 2021

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 is te vinden op de resultatenpagina.

Vernieuwde vragenlijst

In de NSE 2021 gebruiken we een vernieuwde vragenlijst. Deze is onder meer tot stand gekomen met input uit het onderwijsveld.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Deelnemende instellingen

Aan de NSE 2021 doen 72 onderwijsinstellingen mee. Dit zijn 54 bekostigde en 18 niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken