Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun tevredenheid aangeven over hun opleiding en onderwijsinstelling. Hier vind je alle informatie over de NSE.

Persbericht resultaten NSE 2023
Studenten in het hbo en wo zijn tevreden over de sfeer op hun opleiding en voelen zich hier veilig om zichzelf te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van de NSE 2023.

Resultaten NSE 2023

Op 31 mei 2023 zijn de resultaten van de NSE 2023 gepubliceerd. Meer dan 289.000 studenten hebben hun mening gegeven over hun hogeschool en opleiding. Lees meer over de resultaten, bekijk de factsheets en ontdek het NSE Dashboard. Via dit dashboard kun je tevredenheidsscores bekijken en vergelijken.

Meer over de resultaten

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête (NSE) te organiseren.

Lees meer over de NSE

NSE Dashboard

Wil je de gegevens uit de NSE 2023 bekijken en vergelijken? Maak gebruik van het NSE Dashboard.

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de NSE 2023 deden 74 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 20 niet-bekostigd zijn.

Vragenlijst 2023

In de NSE worden studenten via een online vragenlijst gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

NSE en privacy

In de uitvoering van de NSE verwerken we persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Onderzoeksverantwoording NSE

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin verslag wordt gedaan van de genomen stappen in het NSE-traject.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken