Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

Resultaten NSE 2022
De resultaten van de NSE 2022 zijn bekend! Lees de highlights in het persbericht, bekijk de factsheets en ontdek het NSE Dashboard.

Resultaten NSE 2022 gepubliceerd

De resultaten van de NSE 2022 zijn bekend. Ondanks een door corona geteisterd jaar is de algemene tevredenheid onder studenten over hun opleiding ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. 71 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zegt (zeer) tevreden te zijn met de gekozen opleiding. Slechts veertien procent van de studenten zegt op basis van de ervaringen niet opnieuw dezelfde studiekeuze te willen maken.

Lees het volledige persbericht

Resultaten NSE 2022

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 vind je op de resultatenpagina.

Vragenlijst 2022

Voor de NSE 2021 is een vernieuwde vragenlijst opgesteld, waarvan we ook gebruikmaken in de NSE 2022. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan.

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de NSE 2022 doen 73 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 19 niet-bekostigd zijn.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Onderzoeksverantwoording NSE 2022

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken