Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

Afnameperiode NSE 2021 afgerond

Van 18 januari t/m 14 maart 2021 konden studenten de Nationale Studenten Enquête invullen. Meer dan 330.000 studenten hun mening gegeven, een bruto respons van 39,7%. Een mooie score: in het laatste volledige NSE-jaar 2018 lag de totale bruto respons op 36,4%. Op 23 juni maken we de resultaten van de NSE 2021 openbaar. De resultaten laten zien hoe tevreden de huidige studenten zijn over hun opleiding en instelling. Deze studenttevredenheid verwerken we ook op Studiekeuze123.nl. De studentenoordelen ondersteunen studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze.

Meer op NSE.nl

Wat is de NSE?

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig voor studiekiezers die zoeken naar een opleiding die bij hen past. Lees meer over de achtergrond van de Nationale Studenten Enquête.

Deelnemende instellingen

Aan de NSE 2021 doen 72 onderwijsinstellingen mee. Dit zijn 54 bekostigde en 18 niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

Vernieuwde vragenlijst

In de NSE 2021 gebruiken we een vernieuwde vragenlijst. Deze is onder meer tot stand gekomen met input uit het onderwijsveld.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Resultaten NSE 2019

Wilt u de resultaten van de NSE 2019 terugkijken? Informatie hierover vindt u op de resultatenpagina.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken