Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun tevredenheid aangeven over hun opleiding en onderwijsinstelling. Hier vind je alle informatie over de NSE.

Invullen enquête gesloten

De veldwerkperiode van de Nationale Studenten Enquête is afgelopen. Het is voor de studenten niet meer mogelijk de vragenlijst in te vullen. De komende tijd gaan we aan de slag met het verwerken van alle data. Op 31 mei 2023 maken we de resultaten bekend.

Meer over de NSE

Deelnemende onderwijsinstellingen

Aan de NSE 2023 doen 75 onderwijsinstellingen mee, waarvan 54 bekostigd en 21 niet-bekostigd zijn.

Vragenlijst 2023

In de NSE worden studenten via een online vragenlijst gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling.

NSE en privacy

In de uitvoering van de NSE verwerken we persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Resultaten NSE 2022

Alle informatie over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 vind je op de resultatenpagina.

Onderzoeksverantwoording NSE 2022

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken