Nationale Studenten Enquête voor afnemers

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Hier vindt u alle informatie over de NSE.

NSE 2020 geannuleerd
Minister Van Engelshoven heeft op donderdag 19 maart 2020 gemeld dat samen met het hoger onderwijs en de studentenbonden is besloten om de NSE 2020 niet door te laten gaan. 

Nationale Studenten Enquête 2020 geannuleerd

Op 19 maart 2020 heeft minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW gemeld dat in overleg met het hoger onderwijs en de studentenbonden besloten is om de NSE 2020 niet door te laten gaan. Een studenttevredenheidsonderzoek zou tijdens deze coronacrisis waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren. Daarnaast willen onderwijsinstellingen nu al hun energie kunnen inzetten op het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs.

Lees meer over het annuleren van de NSE 2020

Wat is de NSE?

Studentenoordelen laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Heel handig voor studiekiezers die zoeken naar een opleiding die bij hen past. Lees meer over de achtergrond van de Nationale Studenten Enquête.

Resultaten NSE 2019

Op 29 september 2019 zijn de resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd. Ruim 94.000 studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen gaven hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. U kunt zelf ook gebruikt maken van deze resultaten.

NSE en privacy

De stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In de uitvoering van de NSE verwerkt Studiekeuze123 persoonsgegevens van studenten. Hieraan stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen.

Deelnemende instellingen

Aan de NSE 2019 deden in totaal 18 universiteiten en 14 particuliere onderwijsinstellingen mee.

Vragenlijst

Het doel van de NSE vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen.

Onderzoeksverantwoording

Studiekeuze123 schrijft jaarlijks na afloop van de NSE een onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE traject zijn genomen.

Contact

Contact

Contact opnemen over de NSE kan op verschillende manieren.

Bekijken

Pers

Voor de pers hebben we alle informatie op een rij gezet.

Bekijken