Ouders van studiekiezers, ook voor jullie is informatie beschikbaar

Nieuws 10 apr., 2019

leestijd 3 min

Ouders en studiekeuzebegeleiding

Deze week besteedde onder andere de Telegraaf aandacht aan de betrokkenheid van ouders bij de studiekeuze van hun kind en hun behoefte aan neutrale studiekeuze-informatie. Ouders gaan graag mee naar open dagen en hebben als kritische studiekeuzebegeleiders meer behoefte aan heldere en onafhankelijke informatie over onder meer studiekosten, huisvesting, toekomstperspectieven en natuurlijk over opleidingen en onderwijsinstellingen zelf. Goed nieuws voor deze ouders,  zij kunnen terecht bij Studiekeuze123!

Toegenomen betrokkenheid van ouders
Verschillende studiekeuzeprofessionals, waaronder de voorzitter van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) Minette van Bemd, bevestigen dat ouders zeer betrokken kunnen zijn bij de studiekeuze van hun kind. Ook Studiekeuze123 herkent de tegenomen betrokkenheid van ouders bij het studiekeuzeproces. Mede door de invoer van het leenstelsel, is het belang van een goede studiekeuze toegenomen en hiermee ook de betrokkenheid van ouders. De behoefte aan goede informatie is groot en ouders weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Studiekeuze123 biedt als onafhankelijke stichting neutrale studiekeuze-informatie aan, die de studiekiezers, ouders en professionals kunnen gebruiken bij het kiezen van een studie. De website Studiekeuze123.nl telt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen unieke bezoekers, wat aangeeft aan dat deze onafhankelijke informatie in een grote behoefte voorziet. Op de website kunnen de ouders van studiekiezers dus ook terecht voor studiekeuze-informatie. Sommige onderdelen zijn zelfs speciaal voor hen ingericht.

Dit vinden ouders op Studiekeuze123.nl

  • Digitaal magazine - Met o.a. tips voor het begeleiden van uw kind, informatie over studiekosten en een studiekeuzechecklist.
  • Open dagen kalender - Een overzicht van voorlichtingsactiviteiten van verschillende hogescholen en universiteiten.
  • Collegegeld – Hoeveel collegegeld betaalt uw kind en hoe wordt dit bepaald?
  • Opleidingsinformatie - Informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.
  • Studenttevredenheid - Per opleiding tevredenheidsscores over bijvoorbeeld de studiebegeleiding, de studiefaciliteiten en de docenten.
  • Studie in Cijfers – Zie bij een opleiding in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde.
  • Aanmeldinformatie – Informatie over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en de studiekeuzecheck/matching na aanmelden.

Onafhankelijke en vergelijkbare informatie
Studiekeuze123 werkt, met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan het verspreiden van onafhankelijke studiekeuze-informatie. Op Studiekeuze123.nl staat informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland. Zo is het mogelijk om de verschillende arbeidsmarktperspectieven of studenttevredenheid tussen opleidingen te vergelijken.

Tip voor de ouders: voorbereiding op een open dag
Tot slot nog een tip voor ouders die hun kind willen begeleiden bij hun studiekeuze. Help uw kind om zich voor te bereiden op voorlichtingsactiviteiten. In de Open dagen kalender staat een overzicht van activiteiten die plaatsvinden. De algemene open dagen, waar veel opleidingen zich presenteren, zijn vaak een goede plek om je te oriënteren op je mogelijkheden. Uw kind kan hier globaal kennismaken met opleidingen en soms zijn er hier speciale informatierondes voor ouders. U kunt uw kind helpen bij de voorbereiding door bijvoorbeeld een vragenlijst of checklist op te stellen waarop staat welke informatie uw kind te weten wil komen. Hier staat een voorbeeld van vragen die tijdens een open dag gesteld kunnen worden. Na een bezoek aan een open dag kan uw kind een verdiepende voorlichtingsactiviteit bezoeken, zoals een meeloopdag of proefstuderen. Deze verdiepende voorlichtingen geven een beeld van de inhoud en de sfeer bij een opleiding en helpen bij het maken van een definitieve keuze.

 

Delen via: