Situaties die invloed hebben op de hoogte van het collegegeld

Ga je voor het eerst studeren en/of wil je starten aan een lerarenopleiding, een opleiding in de gezondheidszorg of een tweede studie? Lees dan welke regelingen er zijn voor de collegegeldkosten in deze situaties.

Een lerarenopleiding

Alle studenten die voor het eerst aan een bekostigde lerarenopleiding (bachelor of associate degree) beginnen, betalen de eerste twee studiejaren de helft van het wettelijk collegegeld. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019. Vanaf studiejaar 2021-2022 gaat deze regeling ook in voor de lerarenmasters.

Lees meer bij de Rijksoverheid.

Een opleiding in de gezondheidszorg

Als je wilt starten met een opleiding in de gezondheidszorg in het hoger onderwijs ná het afronden van een opleiding op hetzelfde niveau in het hoger onderwijs, betaal je waarschijnlijk het wettelijk collegegeldtarief i.p.v. het instellingscollegegeldtarief voor deze tweede studie. Om te bepalen of een opleiding een zorgopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) bij DUO raadplegen.

Lees meer bij de Rijksoverheid.

Een tweede studie

Als je een tweede studie wilt starten, dan betaal je voor deze tweede studie alleen het wettelijk collegegeld als je:

  • al wel een associate degree-, bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Om te bepalen of een opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) bij DUO raadplegen.
  • de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.

 Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan betaal je voor deze tweede studie waarschijnlijk het instellingscollegegeld.

Lees meer.

Halvering collegegeld

Studenten die voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree beginnen, betalen het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019.

Lees meer.