Halvering collegegeld

Begin jij voor het eerst met een bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool? Dan kom jij waarschijnlijk in aanmerking voor verlaging van het collegegeld in jouw eerste studiejaar.

Waarom halvering van het collegegeld?

Het kabinet hoopt hiermee dat studeren financieel toegankelijker wordt. Daarnaast wil het kabinet mensen stimuleren om voor een baan in het onderwijs te kiezen. Voor studenten die beginnen aan een lerarenopleiding is een extra regeling getroffen.

Wat zijn de voorwaarden voor halvering van het collegegeld?

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit (dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019);
  • start met een bacheloropleiding of een associate degree;
  • het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen).

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie:

Infographic Rijksoverheid