Halvering collegegeld

Start je voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree? Dan heb je in je eerste jaar waarschijnlijk recht op halvering van het collegegeld!

Wat zijn de voorwaarden?

Vanaf het moment dat je voor het eerst staat ingeschreven bij een hbo- of wo-opleiding, heb je 12 maanden achter elkaar recht op halvering van het collegegeld. Dit is dus vanaf het moment dat de opleiding van start gaat, niet vanaf het moment dat je je hebt aangemeld. Het maakt niet uit of je in die 12 maanden van opleiding verandert. Je kunt de korting niet uitstellen of op pauze zetten. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de halvering van het collegegeld in het eerste jaar:

  • Je begint voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree. Voor masteropleidingen geldt de halvering van het collegegeld niet.
  • Je volgt een bekostigde opleiding. Voor particuliere opleidingen geldt de halvering niet.
  • Je betaalt het wettelijk collegegeld. Als je het instellingscollegegeld betaalt, kom je niet in aanmerking.
  • Je bent niet eerder ingeschreven bij een opleiding. Ook als je eerder ingeschreven hebt gestaan, maar geen colleges hebt gevolgd, heb je geen recht op de korting.

Lees alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Lerarenopleidingen

Ga je een lerarenopleiding volgen? Dan heb je zelfs de eerste 2 jaar recht op halvering van het collegegeld. Dit geldt alleen voor opleiding die opleiden tot volledige lesbevoegdheid. Opleidingen die na het afronden een beperkte bevoegdheid geven, vallen niet onder de regeling.

Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Kleinschalig intensieve opleidingen

Onderwijsinstellingen die kleinschalig intensief onderwijs aanbieden, mogen meer collegegeld vragen. Dit zijn bijvoorbeeld university colleges. Bij deze opleidingen krijg je maximaal €1105,- korting op het eerste jaar collegegeld. Dit is de helft van het wettelijk collegegeld.

Tot wanneer is deze regeling geldig?

Het kabinet wil de halvering van het collegegeld stopzetten vanaf studiejaar 2024-2025.

Lees meer over collegegeld

Bekostigd en particulier onderwijs

Voor beide soorten onderwijs gelden andere regels.

Lees meer over de verschillen

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

Er zijn twee soorten collegegeld.

Lees meer over over de verschillende soorten collegegeld

Wat kost studeren?

Studeren brengt kosten met zich mee.

Ontdek met welke kosten je rekening moet houden