Instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld?

Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

Voor alle opleidingen die door de overheid bekostigd worden, bepaalt de overheid jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Het wettelijk collegegeld is altijd lager dan het instellingscollegegeld.(een uitzondering hierop zijn de joint degrees; die mogen kiezen voor een lager bedrag). Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, betaal je het instellingscollegegeld. Voor alle geaccrediteerde (erkend door de NVAO) opleidingen kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Instellingscollegegeld

De voorwaarden die gelden voor het in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeldtarief, gelden voor opleidingen die bekostigd worden door de overheid. Als je een niet-bekostigde (particuliere) opleiding volgt of als je niet aan de voorwaarden voldoet voor het wettelijk collegegeld, dan betaal je het instellingscollegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door de universiteit of hogeschool zelf bepaald. Het bedrag mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld (behalve bij joint degrees; die mogen kiezen voor een lager bedrag). Het bedrag kan verschillen per onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft hier geen richtlijnen voor. Voor alle geaccrediteerde (erkend door de NVAO) opleidingen kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Niet-bekostigd onderwijs

Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt de overheid de universiteit of hogeschool om opleidingen te verzorgen. Je hebt ook niet-bekostigde onderwijsinstellingen (privaat bekostigd of particulier onderwijs) en soms niet-bekostigde opleidingen binnen bekostigde onderwijsinstellingen. Deze opleidingen of onderwijsinstellingen krijgen geen bekostiging via de overheid. De studiekosten bij niet-bekostigd onderwijs kunnen verschillen van die van bekostigd onderwijs. Doorgaans betaal je hier meer voor.