Hoe zit het met de toelatingseisen?

Hoe zit het met de toelatingseisen?

Als je een mbo-diploma op niveau 4 hebt behaald, kun je in principe doorstromen naar een hbo-opleiding die op jouw mbo-domein aansluit. Als je een niet-verwante opleiding hebt, zul je wel te maken krijgen met aanvullende eisen.

Aanvullende toelatingseisen mbo

Een aantal hbo-opleidingen mag vanaf het schooljaar 2015-2016 aanvullende toelatingseisen stellen aan studenten die instromen vanuit een niet-verwant domein in het mbo. Via een deficiëntieonderzoek of toelatingsonderzoek zul je moeten aantonen dat je beschikt over voldoende voorkennis, ambities en vaardigheden. De opleiding bepaalt welke toelatingsregels gelden. Neem dus contact op met de opleiding over de daar geldende afspraken.

Deze aanvullende toelatingseisen gelden voor de volgende doorstroomroutes:

  • van het mbo-domein techniek en procesindustrie naar de hbo-sector economie;
  • van het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector gezondheidszorg;
  • van het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector techniek;
  • van het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector gezondheidszorg;
  • van het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector techniek;
  • van het mbo-domein zorg en welzijn naar de hbo-sector economie;
  • van het mbo-domein voedsel, natuur en leefomgeving naar de hbo-sector economie.

(bron: Kamerbrief doorstroom MBO-HBO, Ministerie van OCW, www.rijksoverheid.nl)

 

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Wil jij naar de pabo? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Mbo-studenten (en ook havo-leerlingen) moeten laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Lees meer over Goed voorbereid naar de pabo.

21+ toelatingstoets

Heb je geen diploma gehaald en wil je toch naar het hbo, dan kun je als je 21 bent een toelatingsexamen doen (ook wel genoemd: colloquium doctum).

Opleidingen met numerus fixus en selectie

Er zijn opleidingen waar meer aanmeldingen binnenkomen dan het aantal beschikbare plaatsen. Deze opleidingen hanteren een maximum aantal studenten dat kan starten aan de opleiding. Dit wordt ook wel numerus fixus genoemd. Opleidingen kiezen hiervoor als bijv. de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Melden zich meer studenten aan dan beschikbare plaatsen? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure. Aanmelden voor een opleiding met numerus fixus doe je uiterlijk 15 januari. Lees meer over selectie.

0 opleidingenopleiding vergelijken