Toelatingseisen

Toelating

Ben je zomaar toelaatbaar tot de opleiding van jouw keuze? Lees hier alles over de toelatingseisen.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot een bacheloropleiding aan een hogeschool wanneer je beschikt over een mbo-4-, havo- of vwo-diploma. Om aan de universiteit te studeren, heb je voor toelating een vwo-diploma nodig. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein). Daarnaast zijn er soms aanvullende eisen (bijvoorbeeld een toelatingstoets of auditie) om aan een opleiding te beginnen. Dit staat los van een numerus fixus (lees daarover hieronder meer). De eisen staan vermeld op de opleidingspagina’s. In de tool Van profiel naar studie vind je een overzicht van alle studiemogelijkheden per profiel (en benodigde aanvullende vakken).

Niet toelaatbaar? Enkele mogelijkheden

Toelatingsonderzoek
Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kun je in sommige gevallen een toelatingsonderzoek (ook wel defficiëntieonderzoek genoemd) doen om je voorkennis en vaardigheden te toetsen. Lees meer over dit toelatingsonderzoek.

Voortentamen 
Studenten die willen starten met een universitaire opleiding, maar niet voldoen aan de vooropleidingseisen (je hebt bijv. niet alle vereiste vakken in je profiel), kunnen deelnemen aan een zogenaamd voortentamen om toch toelaatbaar te zijn. Je hebt voortentamens voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A/B. De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX) is verantwoordelijk voor deze toelatingsexamens.

Numerus fixus en selectie

Er zijn opleidingen of opleidingsplaatsen waar meer aanmeldingen binnenkomen dan het aantal beschikbare plaatsen. Deze opleidingen hanteren een maximum aantal studenten dat kan starten aan de opleiding. Dit wordt ook wel numerus fixus genoemd. Als dit het geval is, dan vindt er een selectie plaats bij aanmelding. Bij selectie wordt er gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, maar ook naar bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken en motivatie. Voor fixusopleidingen moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden. Je meld je aan via Studielink.

Lees alles over selectie.