Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs.

Aanpassingen

Binnen onderwijsinstellingen is er vaak veel mogelijk om studenten te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het rooster, de tijd voor een tentamen verlengen of opdrachten later mogen inleveren. Ook kunnen er aanpassingen aan de gebouwen of lokalen gedaan worden.

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)

Er is dus veel mogelijk, maar waar begin je? ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) helpt studenten op weg. Om in aanmerking te komen voor aanpassingen, moet de student zelf bij de onderwijsinstelling aangeven dat hij of zij behoefte heeft aan ondersteuning. Het liefst gebeurt dit al vóór de student aan de opleiding begint. ECIO heeft een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar studenten terecht kunnen. Daarnaast biedt ECIO informatie en geven ze antwoord op veel gestelde vragen over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Bekijk hun pagina speciaal voor studenten.

Financiële regelingen

Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een fonds in te richten voor de financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting zullen oplopen. Dit heet het Profileringsfonds. Wanneer een student denkt studievertraging op te lopen door een aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kun hij of zij financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit gebeurt bij de eigen onderwijsinstelling.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Studentenoordelen

Jaarlijks wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) uitgevoerd. Hierin geven studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. In de NSE is ook een vragenblok opgenomen over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Studenten geven onder andere aan hoe tevreden ze zijn met de informatie en voorlichting, financiële compensatie en toetsingsmogelijkheden. Deze studentenoordelen tonen we per onderwijsinstelling. Bekijk het overzicht van onderwijsinstellingen.