Hoe zit het met de toelatingseisen?

Als je een mbo-diploma op niveau 4 hebt behaald, kun je doorstromen naar een hbo-opleiding.

Opleidingen met een selectie

Bij sommige opleidingen is het niet genoeg om de juiste vooropleiding te hebben. Daar geldt een selectie. Je wordt dan dus niet zomaar toegelaten. Er zijn verschillende vormen van selectie, zoals numerus fixus of opleidingen met aanvullende eisen. Lees meer over de verschillende vormen van selectie.

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Wil jij naar de pabo? Voor mbo- en havo-studenten gelden er strengere toelatingseisen. Je moet één of meer toelatingstoetsen doen om toegelaten te worden tot de pabo. Zo wordt getoetst of je opleiding aankunt. Lees er meer over op de website Goed voorbereid naar de pabo.

Ik voldoe niet aan de toelatingseisen, wat nu?

Heb je een opleiding gevonden die je wil volgen, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan heb je een aantal opties.

21+ toelatingsonderzoek / colloquium doctum

Heb je niet het juiste diploma en ben je ouder dan 21? Dan kun je een 21+-toelatingsonderzoek doen. Dit wordt ook wel een colloquium doctum genoemd. Er wordt gekeken of je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om toch met de opleiding te kunnen starten, ook al heb je niet het juiste diploma. Dit onderzoek kun je dus alleen doen als je 21 jaar of ouder bent. Voor meer informatie over het 21+ toelatingsonderzoek kun je contact opnemen met de onderwijsinstelling waar je de opleiding zou willen volgen.

Toelatingsonderzoek / Deficiëntieonderzoek

Heb je wel het juiste opleidingsniveau, maar niet de juiste vakken gehaald? Dan wordt dit deficiëntie genoemd. Onderwijsinstellingen bieden vaak een deficiëntieonderzoek of toelatingsonderzoek aan. Er wordt dan gekeken of je de kennis hebt die nodig is voor de opleiding. De onderwijsinstelling bepaalt dan of je ook zonder de toelatingseisen toch kan worden toegelaten tot de opleiding. Neem voor meer informatie over een deficiëntieonderzoek contact op met de onderwijsinstelling.

Deelcertificaten

Mis je één of meerdere vakken? Dan kun je ervoor kiezen om voor deze vakken deelcertificaten te halen. Dit doe je in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Voortentamen 

Mis je de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde? Dan kun je een deelnemen aan een voortentamen. De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX) is verantwoordelijk voor deze toelatingsexamens.

Staatsexamen

Je kunt er ook voor kiezen om staatsexamen te doen. Dit kun je in één of meerdere vakken doen. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Lees meer

Check de aanmelddeadlines

Heb je een opleiding gevonden die je leuk vindt? Check dan de aanmelddeadline.

Lees meer over de verschillende aanmelddeadlines

Hoe meld ik me aan?

Je hebt je keuze gemaakt voor een hbo-opleiding en wil je gaan aanmelden.

Lees welke stappen je moet nemen

Wat is de studiekeuzecheck?

Nadat je je hebt aangemeld voor een hbo-opleiding, word je uitgenodigd voor de studiekeuzecheck

Lees alles over de studiekeuzecheck