Studeren in het buitenland

Wil je kind een deel van de studie of een stage in het buitenland volgen? Dat kan! We helpen jullie op weg.

WilWeg.nl

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Zij hebben de pagina WilWeg.nl. Hier wordt informatie gegeven over studies en stages in meer dan veertig landen. Je vindt er alles over onderwerpen als visa, verzekeringen, woonruimte en de kosten van levensonderhoud. Ook de verschillende financieringsmogelijkheden van je buitenlandse plannen komen uitgebreid aan bod. Zo is de beursopener een online tool waarmee scholieren en studenten kunnen zoeken naar beurzen en fondsen om hun buitenlandervaring (voor een deel) te financieren. Daarnaast hebben ze landenpagina's voor bijna 40 landen waarop ze informatie geven over de regelgeving, maar ook over cultuurverschillen in dat specifieke land.

Studiefinanciering

Als je kind in het buitenland gaat studeren, heeft het in sommige gevallen recht op studiefinanciering vanuit DUO. Deze studiefinanciering wordt ‘meeneembare studiefinanciering’ genoemd. Volg je een deel van je opleiding in het buitenland? Dan kun je je studiefinanciering door laten lopen. Je moet dan wel ingeschreven blijven staan bij je Nederlandse opleiding. Wil je een volledige opleiding in het buitenland volgen? Dan gelden er extra voorwaarden. Meer informatie hierover lees je op de website van DUO.

Wat is het diploma waard in het buitenland?

In Nederland gebruiken we het bachelor-masterstelsel. Dit is een internationaal stelsel dat in veel andere landen gebruikt wordt. Er zijn ook landen die een ander systeem hebben. Voor deze landen kan je kind een diplomawaardering aanvragen. Hiervoor kun je terecht bij Nuffic. Dit is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Je kunt ook terecht bij NLQF. Dit staat voor 'Dutch Qualification Framework' of 'Nederlands Kwalificatieraamwerk'. Het raamwerk geeft de verschillende niveaus van opleidingen aan. Hiermee kan je kind het Nederlandse diploma vergelijken met buitenlandse diploma's. Meer informatie vind je op NLQF.nl.

Engelstalig uittreksel diploma

In MijnDUO kun je een Engelstalig uittreksel van een Nederlands diploma downloaden. Het is een digitaal pdf-document met echtheidskenmerken. Er staat bijvoorbeeld op door welke onderwijsinstelling het diploma is uitgegeven. Dit kan handig zijn als een onderwijsinstelling in het buitenland het diploma wil zien.

Checklist

Wat moet je allemaal regelen voor een opleiding in het buitenland? En in welke volgorde moet je dat doen? De checklist van WilWeg laat stap voor stap zien wat je allemaal moet doen. Daarnaast vind je er veel algemene informatie over naar het buitenland gaan.

Lees meer

Wat biedt Studiekeuze123

We hebben veel informatie en tools. Maar welke allemaal?

Bekijk wat Studiekeuze123 te bieden heeft

Wat kost studeren?

Studeren kost geld. Maar waar moet je aan denken?

Lees met welke kosten je rekening moet houden

Tips voor ouders

Hoe ondersteun je je kind in het studiekeuzeproces?

Lees welke tips we voor je hebben